ACERA

690 บาท

ดีท๊อกเพื่อปรับระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร พร้อมทั้งดักจับไขมันและสารเคมีในตับ สารโลหะหนักในเลือดและคราบกรันไขมันในลำไส้