บริษัท อโฟร์ไดท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้การพัฒนาและบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีและความงาม ของผู้หญิงทั้งภายในและภายนอกเป็นสำคัญ

ก่อตั้งโดย คุณเนม วรรณศิลป์ ทิพยรัตน์ ด้วยการบริหารงานที่มุ่งมั่นค้นคว้า ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และ ตรงตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยอินโนว่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาวิจัยสารสกัดต่างๆ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นผู้นำด้านงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ โดยมีโรงงาน วัตถุดิบจากนานาประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา อเมริกา เป็นต้น

เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าในเครือ อโฟร์ไดท์ กรุ๊ป มีความปลอดภัย มีคุณภาพสูง และมุ่งเน้นถึงประโยชน์สูงสุดและความ พอใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

จากแรงบันดาลใจและการใช้ชีวิตที่รักสุขภาพและใส่ใจดูแลสุขภาพ คุณเนมจึงเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคสู่เจ้าของแบรนด์ เสริมอาหาร โดยได้เผยว่าก่อนหน้านี้ ได้ทดฃองซื้ออาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดมารับประทาน แต่ก็พบว่าไม่ สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการได้ ด้วยเหตุนี้เอง คุณเนมจึงเล็งเห็นและเข้าใจถึงความต้องการ ของผู้บริโภค และได้ตั้งปณิธานว่า จะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดี โดยเลือกใช้สารสกัดและวัตถุดิบที่ดีที่สุด และทีสำคัญ อย่างย่ิงคือ เมื่อทานแล้วจะต้องเห็นผลได้ชัดเจน ปลอดภัย และคุ้มค่ากับผู้บริโภคมากที่สุด


Go to top